การบ้านภาษาไทย

1.อ่านหนังสืออย่างน้อย 8 เรื่อง เพื่อบันทึกลงในสมุดรักการอ่าน กำหนดส่งวันที่ 13 ม.ค. 2555

2.อ่านหนังสือวรรณคดีวิจักษ์เรื่องบทพากย์เอราวัณให้จบ อ่านตั้งแต่บทวิเคราะห์ บทร้อยกรอง คำอธิบายศัพท์และข้อความของเนื้อเรื่อง และทำใบงานที่ 1

>>CLICK<<

3.ค้นหาประวัติของช้างเอราวัณ (พร้อมรูปภาพประกอบคำอธิบาย) แล้วทำเป็นรายงานลงในกระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือ ความยาวไม่ให้เกินกระดาษ A4 (ส่งงานในคาบเรียนวิชาภาษาไทย)

This entry was posted in ทั่วไป. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น